ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ 

Οι υφιστάμενες ή οι νέες υδροληψίες μπορούν να υπαχθούν εφόσον το επιθυμούν και έχουν τα τυπικά προσόντα, στην κατηγορία των αγροτικών χρήσεων με παροχή φθηνότερου αγροτικού ρεύματος. Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την υπαγωγή στην κατηγορία παροχής με αγροτικό ρεύμα και στη λήψη άδειας για αγροτικό ρεύμα είναι:

 -  Άδεια γεώτρησης ή άδεια χρήσης νερού (εφόσον πρόκειται για νέο έργο).

 -  Άδεια για αρδευτική γεώτρηση ή για πηγάδι ή για γεώτρηση (απαιτείται τόσο για τις παλαιές όσο και για τις νέες υδροληψίες).

 -  Τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση της υδρογεώτρησης/πηγαδιού.

 -  Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου.

 -  Δοκιμαστική άντληση.

 -  Χημική ανάλυση νερού.

 -  Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη.

Τα δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση γεώτρησης με ηλεκτρικό ρεύμα για αγρότες υποβάλλονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (πρώην Υ.Ε.Β.) της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η χρήση.

Τέλος η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή φακέλων δικαιολογητικών για την έκδοση του Γεωργοτεχνικού-Γεωργοοικονομικού Δελτίου (Εντύπο Νο 1) που ζητά η Δ.Ε.Η., προκειμένου να μην μετατρέψει την αγροτική τιμολόγηση των υδροληψιών (γεωτρήσεις, πηγάδια, κ.α.) σε οικιακή.